ZA VYNIKAJúCU REPREZENTáCIU ŠKOLY V ŠK.ROKU 2010/2011 ĎAKUJEME  ...

 

Názov akcie                     reprezentoval/meno, trieda/                    umiestnenie /OK,KK/

 

Fyzikálna olympiáda            Ladislav Janiga IX.B                                                1. miesto OK; KK - ÚR

                                                Miloš Jaklovský IX.B                                                3. miesto OK

Biologická olympiáda           Eva Homzová IX.B                                                  OK – 1.miesto; KK - 4.miesto

                                               Anna Mária Homzová VII. B                                   OK – 1.miesto; KK - ÚR

                                               Soňa Cehelská VIII. B                                              OK – 3 .miesto

Geografická olympiáda       Ladislav Janiga IX.B                                                OK-1. miesto

Mat. olympiáda                    Ladislav Janiga IX. B                                               OK - 2. miesto

Olympiáda v angl.jazyku     Barbora Pružinská VII.B                                          OK – 3.miesto

                                              

ROBOTICKÉ SÚŤAŽE

 

Baltik 2011                            Marcel Baňas, Dominik Šoltýs IV.B                        KK – 1. miesto

 

RoboCup 2011                     Martin Olejár VII.B, Ján Slaninka VI.A,

Patrik Škovranko, Dávid Záleta, Martin Kuchár VIII.B      celoslovenské kolo 2. a 1. miesto

First Lego League                Eva Homzová, Miloš Jaklovský, Laco Janiga IX.B,          národné kolo – 2.miesto

                                               Martin Cehelský, Martin Kuchár, Martin Olejár,

                                               Dávid Záleta, Patrik Škovranko VIII.B,

Ján Slaninka VI.A

                       

SPEVÁCKE SÚŤAŽE:                                                                                            

                                                          

 Slávici z lavice                      Anna Mária Smetanková VI.A                                 OK – 1.miesto; KK-2.miesto

                                  

Literárne súťaže:

 

Hviezdoslavov Kubín           Mária Šimčíková VIII. B                                          OK - 3. miesto                      

                                               Anna Mária Homzová IX.B                                      OK – 1. miesto

 

SARM                                   Anna Mária Homzová VII.B                                    ocenená

                                     

 

FILMOVÉ SÚŤAŽE  

 

- za postup na celoslovenské kolo filmovej súťaže CINEAMA 2011 a účasť v hlavnej súťaži medzinárodného filmového festivalu vo Varšave Dozwolone do 21. rokov:

 

Zuzana Kovalíková, Dávid Dráb, Patrik Škovranko, Dávid Záleta, Martin Olejár, Zuzana Lukáčová, Bibiána Jurčáková, Vladimír Šoltýs, Benedikt Dzurík, Daniel Slaninka, MariánTomajka, Agáta Kandráčová, Jana Bujňáková

 

Športové súťaže:

 

Futbal – žiaci 4. a 5. ročníkov: Marek Ernst, Jakub Konečný, Patrik Kall, Dominik Žvanda, Dominik Šoltýs, Gabriel Marcinčin, Erik Dragoň, Miroslav Mikolaj, Kristián Kvašňák, Miroslav Lichvár, Gabriel Galeštok, Miloš Hovan

                                                                                                                                             OK - 3.miesto

 

Florbal  - žiaci 5.,6.,7. ročníkov: Erik Dragoň, Filip Varga, Dominik Tkáčik, Jozef Lipták, Kristián Žilka, Marek Havrila, Martin Kolek

                                                                                                                                             OK – 3. miesto

 

Cezpoľný beh: 1.miesto OK družstvo chlapcov – Kropiľák Jakub, Kropiľák Kristián, Miloš Fekete

                           1.miesto OK jednotlivci - Kropiľák Jakub

                           3.miesto KK družstvo chlapcov – Kropiľák Jakub,  Kropiľák Kristián, Semaník Matej

 

Florbal           2. miesto OK družstvo chlapcov: Zboray Jaro, Zboray Pavol, Peter Grinč, Stano Eliáš, Martin Nehila, Kropiľák J.,K., Semaník Matej, Matija Jakub, Halaj Filip, Fekete Miloš, Surmik Igor, Lichvár Dalibor

 

Basketbal       1.miesto OK družstvo chlapcov: Jaklovský Miloš, Žilka Damián, Dzurik Benedikt, Slaninka..., Semaník Matej, Kropiľák Jakub, Kropiľák Kristián, Fekete Miloš, Zboray Jaro, Zboray Pavol, Surmik Igor, Lichvár Dalibor, Kuchár Martin, Solár Samuel, Sirotňák Dalibor

 

Atletika – OK jednotlivci:   1.miesto -  skok do výšky – Zahuráková Daniela

                                               2.miesto - vrh guľou – Horňák Vojtech

                                               2.miesto – skok do diaľky –Ceheľská Soňa

                                               2.miesto – hod kriketovou loptičkou – Zboray Pavol

                                               3.miesto – beh na 60 m – Semaník Matej

                                               3.miesto – beh na 1000 m – Fekete Miloš

                                               3.miesto – vrh guľou – Molčan Martin

                                               3.miesto – beh na 60 m – Ceheľská Soňa

                                              

Atletika – OK Družstvá:     3.miesto /dievčatá/ – Zahuráková Daniela, Loučková Daniela, Homzová

Eva, Tomašková Tamara, Feketeová Kamila, Ceheľská Soňa, Lukáčová Zuzana, Jusková Frederika, Borzová Annamária, Gajdošová Simona

                                               2.miesto/chlapci/ – Mišenčík Peter, Horňák Vojtech, Molčan Martin, JaklovskýMiloš, Kropiľák Jakub, Kropiľák Kristián, Fekete Miloš, Zboray Pavol, Semaník Matej, Surmik Igor

 

 

INÉ...

BIBLICKÉ SÚŤAŽE    

Dedičstvo otcov:                   Šimčíková Mária VIII.B                               2.miesto v arcidiecéznom kole

                                               Hudáková Mária VIII.B

                                               A.M. Homzová VII.B

 

SABI

-          najlepší jednotlivci, ktorí sa zapojili do projektu  „Pomôž škole a chráň prírodu“

Michal Puškáš II.A, Erik Dragoň V.A, Tadeáš Lejko III.A, Lívia Kvašňáková III.A, Martin Maľarik III.A, Samuel Gulaš IV.B, Marianna Tomajková IX.C, Marianna Drábová VI.B, Kristián Kropiľák VIII.B,Silvia Janičová VII.B,  Ina Macejková VII.A

 

KAPLNKA – za službu pri oltári patrí poďakovanie Jozefovi Verbovskému z V.A triedy a Miškovi Verbovskému z II.A, Filipovi Burgrovi z V.A